Raamatud

“(Lahtirakendamine) Näitab dokumentide valgel selgelt, kuidas tipp-poliitikud ja nende sõbrad riigi ja rahva arvelt miljoneid teenisid. Ehk kuidas tekkis toonase Eesti eliit. Eesti Pank teenis Vene bolševike kulla vahendamise pealt 1920-22 minimaalselt 17,7 miljonit kuldrubla, Eesti riik kokku aga tõenäoliselt üle 30 miljoni! 1924. aasta alguseks olid need summad ära raisatud, haihtunud halbade laenudena Pätsi ja teiste tipp-poliitikute äridesse. Noil aastail oli Eesti Pank neile nagu oma tasku, kus piiramatult ja ilma igasuguse vastutuseta raha krahmati.” Pekka Erelt, Eesti Ekspress, 2003

This work focuses on the stabilization of the Estonian currency unit and the economy as a whole during the beginning of the 1920s, after gaining inde-pendence. In the case of Estonia, successful stabilization of the currency was not limited in outcome to balancing the economy, but also meant economic emancipation or disengagement from the Russian economy. The economic and political developments that ensued were very dramatic.

Raamat keskendub Eesti esimese iseseisvusaja põrandaalustele kommunistidele ja marksistlikele intellektuaalidele Nigol Andresenile, Johannes Vares-Barbarusele ja Johannes Semperile. Peategelasi vaadeldakse nö seestpoolt, peamiselt nende kirjavahetuse alusel. See teeb teksti värvikaks ja kujundlikuks. Käsitlust raamistab ajastu hõng – nooruslikkus, kompromissitus, erinevate ideoloogiate terav ja väga verine võitlus. Kommunismi käsitletakse poliitilise religioonina. Raamatus pakutakse muuhulgas värskete teadmistega rikastatud uut vaadet 1924. aasta 1. detsembri riigipöördekatsele ning selles on ka palju muid ootamatuid, seni kasutamata arhiiviallikatele tuginevaid avastusi.

Jaak Valge „Eesti parlament 1917-1940“ on Riigikogu Kantselei tellimusel teostatud uurimus, ent tegemist ei ole paraadkäsitlusega. Autori sõnul on Eesti ajalugu – kitsamalt Eesti sisepoliitika ajalugu ning selle tuumaks olev Eesti parlamendi ajalugu – kahe maailmasõja vahelises heitlikus Euroopas sedavõrd omapärane, huvitav, täis vapustavaid õnnestumisi,aga ka haledaid ebaõnnestumisi, et selle silumine oleks patustamine ajaloo vastu ning vähendaks nende sündmuste võimsat potentsiaali inspireerida kaasaega.
Raamatus on esitatud kõigi esinduskogude põhiandmed, liikmete nimekirjad, õigusloome statistika ning parlamendi tööd raamistanud ja reguleerinud peamised dokumendid. Keskendutud on parlamendi sisulisele tööle ja just neile küsimustele, kus parlament tegi Eesti ajalugu kõige rohkem mõjutanud otsuseid. 
Parlamendi tegevust on käsitletud ajaloolisel taustal, seda eriti esimeste aastate puhul, kuna toonased tingimused lõid aluse, millelt parlamendi töö kujunes ja edasi arenes.

%d bloggers like this: